Case

Vastuullisen alkoholinkäytön edistäminen

Olemme Altiassa sitoutuneet edistämään vastuullista alkoholinkäyttöä.

  • Kunnioitamme aikuisten oikeutta kuluttaa alkoholijuomia – tai olla kuluttamatta niitä.
  • Suurin osa aikuisista nauttii alkoholijuomia vastuullisesti ja kohtuudella sosiaalisissa tilanteissa.
  • Suhtaudumme vakavasti alkoholin väärinkäytön mukanaan tuomiin ongelmiin. Kannatamme asianmukaisia julkisen terveydenhuollon toimenpiteitä näiden ongelmien estämiseksi ja vähentämiseksi.  
  • Alkoholijuomia tulee säädellä tarkoituksenmukaisesti. Uskomme, että tehokkaimmat toimenpiteet haitallisen alkoholinkäytön vähentämiseksi perustuvat todennettuihin faktoihin, ovat tehokkaita ja kohdistuvat tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen.
  • Edistämme alkoholin vastuullista kulutusta ja markkinoimme tuotteitamme lakien mukaisesti.
  • Alkoholi kuuluu vain ja ainoastaan sitä vastuullisesti kuluttaville aikuisille. Vastustamme tiukasti alaikäisten alkoholin käyttöä.

Yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa olemme lanseeranneet toiminta-alueellamme kohtuulliseen alkoholinkäyttöön kannustavia internetsivustoja sekä nuorten alkoholinkäytön ennaltaehkäisyyn tähtääviä ohjelmia.

Nauti kohtuudella

Suomessa nautikohtuudella.fi-sivustolla kerromme vastuullisesta alkoholinkäytöstä, liikakäytön haitoista sekä riskeistä eri käyttäjäryhmille, kuten esimerkiksi nuorille, raskaana oleville sekä liikenteessä ajaville.

Sivuston ovat lanseeranneet suomalaisia alkoholin valmistajia edustava Alkoholijuomakauppayhdistys, sekä maahantuojia edustava Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys, joiden molempien jäsen Altia on.

Puhutaan alkoholista

Puhutaan alkoholista -ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten alkoholinkäyttöä ja siirtää alkoholinkäytön aloittamisikää myöhemmäksi.

Opetusmateriaali on suunnattu perusopetuksen yläluokille. Opettajille se tarjoaa käytännöllisen työkalun nuorten elämään liittyvien vaikeiden asioiden käsittelyyn. Keskustelun ja harjoitusten avulla pyritään vaikuttamaan nuorten alkoholia koskeviin asenteisiin niin, että heille muodostuisi terve ja maltillinen suhtautuminen alkoholiin.

Koulutusmateriaalit on alun perin kehitetty Ruotsissa yhteistyössä toimialan ja kasvatustieteiden asiantuntijoiden kanssa ja ne perustuvat kansainväliseen tutkimukseen. Ruotsissa ohjelma on lanseerattu jo vuonna 2006.