Case

Uudet energiatehokkuustavoitteet linjassa Altian omien tavoitteiden kanssa

Altia on mukana uudessa energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteet ovat linjassa Altian omien tavoitteiden kanssa. Altian tavoite on vähentää energiankulutusta 10 prosentilla vuoden 2014 alun tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Altia allekirjoitti ensimmäisen vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksensa vuonna 2008 ja onnistui saavuttamaan sopimuskauden 2008–2016 tavoitteet. Vuonna 2017 Altia liittyi uudelle sopimuskaudelle, joka kestää vuoteen 2025 saakka. Sopimuksen osapuolia ovat suomalaiset ministeriöt, etujärjestöt sekä yritykset.

Altian uuden sopimuskauden tavoite on vähentää energiankulutusta 10 prosentilla vuoden 2014 alun tasosta vuoteen 2025 mennessä.

”Sopimuksen tavoite on linjassa Altian omien tavoitteiden kanssa, ja olemme tehneet jatkuvasti töitä energiatehokkuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Toinen sopimuskausi tulee olemaan haastavampi, mutta suhtaudumme tavoitteen saavuttamiseen luottavaisin mielin”, kertoo Altian Rajamäen tehtaan HSEQ-päällikkö Jussi Nikula.

Jatkuvaa työtä kestävän kehityksen puolesta

Altia on tehnyt paljon töitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Työn perustana ovat Altian omat tavoitteet ja vuonna 2015 Koskenkorvan ja Rajamäen tehtailla suoritettujen energiatehokkuusarviointien tulokset. Arviointien pohjalta tehdyt ehdotukset ja säästökohteet ovat linjassa Altian jo aiemmin tekemien toimien sekä suunnitellun energiatehokkuuden lisäämisen kanssa.

Rajamäen tehtaalla on jo laskettu varastotilojen lämpötilaa, ilmastointi on asetettu puolinopeudelle ja laitteiden pyörimisnopeutta on optimoitu. Lämmön talteenottoa lämpimästä vedestä on tehostettu ja taajuusmuuntajia on asennettu vesikiertoon. Paineilman vuotoja on tukittu, ja lisäksi valaisimiin on vaihdettu LED-lamppuja.

Prosessien ajotapojen muutokset ja parannukset Koskenkorvan tehtaalla ovat vaikuttaneet energiatehokkuuteen suuresti. Parannusten takia Altia voi ottaa energiatehokkuuden paremmin huomioon tehdessään päätöksiä tuotantoajoista. Lisäksi prosessia varten kehitetyt mittauslaitteet ja laskelmat tukevat päätöksentekoa.

Pyrkimys vähentää energiankulutusta on kannattanut

Energiankulutuksen vähentämistoimia ja niiden vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Nikulan mukaan Koskenkorvan tehdas käyttää eniten energiaa Altian tuotannossa. Tehdas käyttää noin 136 GWh energiaa vuodessa, ja suurin osa tästä energiasta käytetään tislausprosessiin ja tärkkelyksen tuottamiseen. Rajamäen tehtaat käyttävät noin 29 GWh energiaa vuodessa, josta suurin osa kuluu kiinteistöjen lämmitykseen.

Suurimman osan Koskenkorvan tehtaan käyttämästä energiasta tuottaa höyryvoimalaitos, joka aloitti täyden toimintansa tammikuussa 2015. Voimalaitos käyttää vain peltojen biomassaa höyryenergian tuottamiseksi Koskenkorvan tehtaan toimintaa varten. Bioenergia on ollut tärkeässä osassa muuttamassa Koskenkorvan tehdasta energiatehokkaammaksi.

Nikulan mukaan energiatehokkuuteen tähtäävät toimet ovat vaikuttaneet Altian energiankulutukseen. Edellisellä sopimuskaudella 2008–2016 Altia leikkasi energiankulutustaan 14,4 prosenttia verrattuna sopimuskauden energiankulutuksen lähtötasoon vuonna 2005. Edellisen sopimuskauden energiankulutuksen vähennystavoite oli yhdeksän prosenttia.

”Tämän vuoksi me jatkamme työtämme samaan malliin myös seuraavalla sopimuskaudella. Energiatehokkuussopimuksen aikana olemme pystyneet pitämään tuotantomme tavanomaisella tasolla ja samalla jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme vuosien aikana. Altia on tästä todella ylpeä”, kertoo Nikula.