Case

Työtä yhä vastuullisemman toimitusketjun puolesta

Altia liittyi vuonna 2017 osaksi kansainvälistä amfori BSCI -aloitetta. Liki kahden vuoden jäsenyytensä aikana Altia on ollut mukana kehittämässä koko toimitusketjunsa vastuullisuutta osana kansainvälistä verkostoa.

Amfori BSCI -aloitteen tarkoituksena on osallistaa siinä mukana olevat yritykset valvomaan koko toimitusketjunsa vastuullisuutta. Altia on toteuttanut Amfori BSCI -aloitteen vastuullisen hankinnan periaatteita jo vuodesta 2012. Liittymällä itsekin aloitteen jäseneksi Altia halusi lisätä osaamista ja mahdollisuuksia kehittää vastuullista hankintaa pitkällä aikavälillä.

Tämä tarkoittaa muun muassa ihmisoikeuksien, ympäristövastuun sekä työturvallisuusperiaatteiden toteuttamista.

Sosiaalisen vastuun auditointeja toteutetaan Altian toimitusketjussa amfori BSCI -aloitteen puitteissa. Auditoinnit keskittyvät usein amfori BSCI:n määrittelemiin riskimaihin. Vuoden 2018 aikana Altian toimittajien, päämiesten tai heidän alihankkijoidensa luona tehtiin yhteensä 21 auditointia pohjoismaisten vähittäismyyntimonopolien tai muiden amfori BSCI:n jäsenten tilaamana.

Amfori BSCI -auditointien tuloksena toimittajien vastuullisuustyötä arvioidaan eettisten kriteerien toteutumisen perusteella. Arvioinnin perusteella toimittaja laatii toimenpidesuunnitelmat, joiden toteutumista arvioidaan jälleen seuraavissa auditoinneissa.

”Auditointia tehdään jatkuvan kehityksen hengessä. Tarkoituksena on puutteita havaittaessa kehittää toimittajien vastuullisia toimintatapoja suhteen katkaisemisen sijaan. Tämä kuitenkin vaatii, että tuottajalla on halu kehittää toimintaansa ja ottaa palautetta vastaan”, kertoo Altian hankinta- ja logistiikkajohtaja Tarja Jukkara.

Amfori BSCI tarjoaa jäsenilleen vastuullisuuskoulutusta sekä tietopankin aiemmista auditoinneista ja niiden tuloksista. Lisäksi tietokannan kautta nähdään muiden jäsenten toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi.

Altialle osallistuminen tarkoittaa sitä, että Altialla on mahdollisuus vaikuttaa itse hankintaketjunsa vastuullisuuteen, ja se voi muun muassa järjestää sekä aikatauluttaa tehokkaammin vastuullisuusauditointeja, millä on suora vaikutus tehdyn työn vaikuttavuuteen. Amfori BSCI tarjoaa koulutusmahdollisuuksia, joiden kautta sekä altialaiset että Altian toimitusketjuun kuuluvat pääsevät kehittämään omaa vastuullisuusasiantuntijuuttaan.

Altia on laatinut omat toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille (Altia Code of Conduct for Suppliers and Subcontractors), jotka ovat amfori BSCI Code of Conductin ohella vuodesta 2017 alkaen liitetty osaksi hankintasopimuksia. Toimintaohjeet perustuvat pääosin samoihin kansainvälisiin sopimuksiin ja periaatteisiin kuin amfori BSCI:n eettiset periaatteet.