Case

Puhdas pohjavesi takaa tuotteidemme laadun

Rajamäen pohjavesialue on tunnettu jo pitkään yhtenä Suomen Salpausselkien tärkeimmistä pohjavesialueista. Altian tältä alueelta omistaman, yli 1 100 hehtaarin kokoisen alueen ja erityisesti sen alapuolella olevan pohjaveden suojelu on tärkeässä osassa Altian tuotteiden korkean laadun varmistamisessa.

Rajamäen metsissä maa muuttuu ohuen humuskerroksen jälkeen nopeasti hiekka- ja sorapohjaiseksi. Kun kaivaa hieman syvemmälle, paikoittain vain 1,5 metrin syvyyteen, saavutetaan pohjaveden pinta. Tämä on samaa vettä, jota Rajamäellä on käytetty jo vuodesta 1888 saakka, kun tehdas perustettiin.

Altia suojelee tätä arvokasta luonnonvaraa huolellisesti: Jatkuvan veden pinnantasojen ja laadun tarkkailun ohella aluetta varjellaan sellaiselta toiminnalta, josta epäpuhtauksia voisi joutua veteen. Tämä on erityisen tärkeää, koska puhdasta pohjavettä ei käsitellä millään tavalla, kun sitä lisätään juomiin.

Myös alueella kulkevien ajoneuvojen kanssa noudatetaan suurta huolellisuutta, sillä vain muutama litraa maaperään joutuvaa öljyä voi pilata pohjaveden pitkäksi aikaa. Metsätyökoneiden mukana kulkee aina muun muassa imeytysainetta, jolla vahinkojen määrä saadaan minimoitua. Mahdollisista ongelmista ilmoitetaan pikimmiten Rajamäen tehtaalle, jolloin vahingot on mahdollista torjua mahdollisimman pian.

Altian kahdesta päävedenottamosta pumpattu pohjavesi johdetaan Rajamäen tehtaalle, jossa sitä käytetään juomien valmistuksen ohella kaikessa muussa tehtaan vettä vaativassa työssä, kuten esimerkiksi säiliöiden ja tuotantolaitteiden pesussa. Tehtaan toimintaa kehitetään koko ajan ympäristöystävällisemmäksi – vedenkäyttöä pyritään vähentämään ja tehostamaan tulevaisuudessa kierrättämällä vettä pesuprosesseissa.

Laadukas, puhdas pohjavesi on ollut yksi tärkeimmistä asioista Rajamäellä yli 130 vuoden ajan. Sen suojelemisesta hyötyvät kaikki: Tehtaan toiminnan takaamisen ohella siinä säilyy jälkipolville myös alueen luonto.