Case

Pakkaussuunnittelua kestävän kehityksen mukaisesti

Chill Out wine bottles made of PET plastic

Pakkausten suunnittelulla on merkittävä rooli Altian toiminnassa, sillä Altia pullottaa vuosittain jopa yli 70 miljoonaa litraa alkoholillisia ja alkoholittomia juomia. Hyvällä pakkaussuunnittelulla voidaan vähentää syntyneiden jätteiden ja hiilidioksidipäästöjen määrää merkittävästi.

Altia panostaa toiminnassaan voimakkaasti tuotekehitykseen. Altian omien tuotteiden pakkausten osalta tehdään jatkuvaa kehitystyötä niin kuluttajatrendeihin vastaamiseksi kuin kestävän kehityksenkin näkökulmasta, esimerkiksi kierrätettävyyden lisäämiseksi ja päästövähennyksien aikaansaamiseksi.

Viime vuosien aikana Altialla on siirrytty enenevissä määrin lasipulloista vaihtoehtoisten pakkausmateriaalien hyödyntämiseen. Esimerkiksi täysin kierrätettävien PET-muovipullojen hiilijalanjälki voi olla jopa yli 70 prosenttia lasipulloja pienempi.

”PET-pullot soveltuvat hyvin pohjoismaiseen käyttöön, sillä meillä muovinkierrätys on hyvällä tasolla. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa PET-muovipullojen kierrätysaste on yli 90 prosenttia. PET-pullojen käyttö pakkauskategoriassamme on kasvanut vuodesta toiseen, ja muovipakkaukset käsittävät noin 40 prosentin osuuden kaikista kuluttajapakkauksistamme. Toki lasipulloillekin on edelleen paikkansa, mutta myös niissä tehdään kehitystyötä erityisesti niiden painon kevennyksen suhteen. Tätä nykyä lasipullot painavat jopa neljänneksen vähemmän kuin aiemmin”, kertoo Juha Ylisiurua, Altian Packaging Development Manager.

Perinteisten lasipullojen etu on se, että niissä juoma säilyy kaikkein pisimpään. PET-pulloissa juoma säilyy vähintään noin 12 kuukautta, mikä kuitenkin riittää erinomaisesti Altian pullottamille ja pakkaamille tuotteille ja tuoteryhmille.

”Lasipulloviineistä on jossain määrin edelleen olemassa mielikuva, että ne olisivat laadukkaampia kuin PET-pulloihin pakatut viinit. Esimerkiksi valmistujaislahjaksi halutaan edelleen ostaa pulloja, jotka on tehty lasista. Tämä käsitys on kuitenkin muuttumassa, ja erityisesti nuoremmat sukupolvet ovat enenevissä määrin hyväksyneet PET-pullot, varsinkin niiden ympäristöystävällisyyden takia”, Ylisiurua kertoo.

Pakkauksissa pyritään nykyään käyttämään myös vain yhtä pakkausmateriaalia, jolloin pakkaukset ovat mahdollisimman helppo lajitella kierrätykseen. Esimerkiksi jo noin 96 % PET-pullojen korkeista on valmistettu muovista, mikä tarkoittaa sitä että pullot voidaan palauttaa palautusjärjestelmään korkkeineen. Näin mahdollisimman suuri osa käytetyistä materiaaleista pääsee kierrätettäväksi.

Lasi- ja PET-pullojen ohella tuotteita pakataan hanapakkauksiin ja pahvisiin tetrapakkauksiin. Tetrapakkausten hiilijalanjälki on huomattavasti muita pakkausmuotoja matalampi, ja tulevaisuudessa niiden osuuden odotetaankin kasvavan muiden pakkausmateriaalien ohella.

Tuotesuunnittelussa huomioitava koko elinkaari

Altia tekee yhteistyötä laajan kumppaniverkoston kanssa aina uusien pakkausten suunnittelusta niiden kuljetukseen ja myyntiin asti. Myös alihankkijoiden osalta pyritään mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen.

Kuten muillakin suurilla tavarantoimittajilla, syntyy suuri osa Altian hiilijalanjäljestä juuri kuljettamisesta. Tehokas oman organisaation tuottama pakkausmuotoilu tehostaa koko logistiikan roolia ja vaikuttaa edistävästi esimerkiksi kuljetuksesta syntyvän hiilijalanjäljen muodostumista. Tästä syystä pienikin muutos pakkauksissa voi kertautua suureksi määräksi vähennettyjä päästöjä.

”Teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä, jotta saamme kaikesta toiminnastamme mahdollisimman ympäristöystävällistä ja tehokasta, ja että saamme materiaaleja hyödynnettyä mahdollisimman optimaalisesti. Olemme merkittävä toimija juomateollisuudessa ja tämä antaa meille mahdollisuuden kehittää ympäristöasioita myös alihankkijoidemme osalta. Altia on maailmankin mittakaavalla edelläkävijöiden joukossa, mitä tulee pakkausten suunnitteluun ja innovaatioihin”, Ylisiurua kertoo.