Case

Media tutki työoloja eteläafrikkalaisilla viinitiloilla

Ryhmä toimittajia raportoi puutteista työoloissa eteläafrikkalaisilla viinitiloilla, mukaan lukien yhdellä Altian viinintoimittajista. Tapaus auttoi meitä tunnistamaan alueita, joilla meidän on parannettava omia toimintatapojamme.

Vuoden 2016 toisella puoliskolla ryhmä toimittajia tutki eteläafrikkalaisten viinitilojen työoloja dokumenttiohjelmaa varten, joka esitettiin lokakuussa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Yksi tutkituista tiloista toimittaa viinejä myös Altialle. Dokumenttiohjelman mukaan tiloilla esiintyi vakavia epäkohtia, jotka liittyivät esimerkiksi asumisoloihin, palkkoihin ja palkoista tehtäviin vähennyksiin.

Suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti ja otimme kyseiseen viinintoimittajaan yhteyttä  heti saatuamme Ruotsin alkoholimonopolilta Systembolagetilta tiedon mahdollisesta BSCI:n periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Pohjoismaisille alkoholimonopoleille tuotteita toimittavana yhtiönä noudatamme BSCI:n periaatteita ja edellytämme niiden noudattamista myös toimittajiltamme. Lokakuussa edustajamme vieraili kyseisen tuottajan ja myös muiden eteläafrikkalaisten viinintoimittajiemme luona ja varmisti, että nämä ovat selvillä vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksistamme. Lisäksi toimimme yhteistyössä muiden ruotsalaisten viinin maahantuojien kanssa auttaaksemme dokumentissa mukana olleita tuottajia laatimaan toimintasuunnitelmat niiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka dokumenttiohjelmaa ennen ja jälkeen tehdyt BSCI-auditoinnit osoitettivat todellisiksi. Auditoinnit olivat Systembolagetin tilaamia.

Toimittajamme on jo ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja on esimerkiksi parantanut asumisoloja ja ottanut käyttöön tavan, jolla työntekijät voivat ilmoittaa asumisoloihin liittyvistä puutteista.

Hyödyllisiä oppeja tulevaisuutta varten

Monissa viinintoimittajillamme aikaisemmin tehdyissä auditoinneissa on havaittu puutteita, jotka on ollut verraten helppo korjata. Tällaisia ovat olleet muun muassa työtuntien seuranta, periaatteiden toteuttaminen toimitusketjussa, henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö ja ensiapuvalmius. Etelä-Afrikassa tehdyt havainnot olivat ensimmäinen kerta, kun merkittävämpiä puutteita BSCI-periaatteiden noudattamisessa havaittiin, ja siksi se oli meille arvokas oppimiskokemus.

Havaitsimme, että meidän on kehitettävä kattavammat ja yhdenmukaisemmat käytännöt ja välineet toimittajiemme vastuullisuuden arviointiin, kun aloitamme yhteistyön uuden toimittajan kanssa tai vierailemme nykyisten toimittajiemme luona. Työ toimintatapojen kehittämiseksi aloitetaan vuoden 2017 aikana.