Case

Laadunvarmistuksessa aistit kohtaavat kemian

Altian viininvalmistuksessa Rajamäen tehtaalla viinin laatua valvotaan sekä aistinvaraisilla analyyseilla että kemiallisilla laboratorioanalyyseilla.

”Viime aikoina olemme kehittäneet erityisesti viinin aistinvaraista arviointia. Jokaisessa arvioinnissa on mukana vähintään viisi henkilöä luotettavan tuloksen varmistamiseksi. Arvioinnin tekijöitä koulutetaan ja heidän makuaistinsa toimintaa testataan”, kertoo Altian Wine Quality Master Hanna Jatila.

Viinin kohdalla tärkein vaihe laadunvarmistuksessa on viinin vastaanotto
Hanna Jatila, Wine Quality Master

Laadunvalvonta koskee sekä Rajamäellä valmistettuja juomia että muualla valmistettuja viinejä, jotka pullotetaan Rajamäellä. Yhtä viiniä testataan eri vaiheissa: viinin vastaanotossa, käsittelyssä sekä useita kertoja pullotuksessa.

Arviointitilaisuuksia on Rajamäellä kaksi päivässä ja ne kestävät tuotteiden määrästä riippuen kymmenestä minuutista puoleen tuntiin. Vuosittain arvioidaan noin 3 100 viininäytettä.

Laki määrittää kemialliset raja-arvot

Aistinvaraisen analyysin lisäksi viineille tehdään kemiallisia analyyseja laboratoriossa. Viinistä selvitetään erityisesti säilöntäaineena käytetyn rikkidioksidin määrä, jolle on asetettu lakimääräiset ylärajat.

Aistinvaraisen analyysin tavoin kemiallisia analyysejä tehdään viininvalmistuksen eri vaiheissa. Aistinvarainen ja kemiallinen arviointi täydentävät toisiaan.

”Viinin kohdalla tärkein vaihe laadunvarmistuksessa on viinin vastaanotto. Siinä otetaan näytteet aistinvaraiseen analyysiin. Jos viini todetaan virheelliseksi esimerkiksi maun suhteen, sitä ei oteta vastaan. Viinieriä palautetaan kuitenkin vuosittain vain muutamia.”

Yhteistyö tärkeää laadunvalvonnassa

Viinin laatua valvotaan myös sopimuksilla. Altian viininostajien ja viininvalmistajien välinen sopimus sisältää niin sanotun AQS-paperin, joka sisältää ohjenuoran viinin kemiallisten aineiden määräyksistä. Laadunvalvonnassa ensiarvoisen tärkeää onkin yhteistyö eri tahojen kanssa.

”Jos markkinoille tulee esimerkiksi entistä nopeampia ja tarkempia kemiallisia tai mikrobiologisia menetelmiä, myös Altian täytyy kehittää omia menetelmiään. On erittäin palkitsevaa tehdä yhteistyötä suurten juoma- ja viinitalojen kanssa, sillä heiltä saamme uusia näkökulmia laadunvalvontamme parantamiseen.”

Hanapakkausviinin laadunvalvontaprosessi:

Hanapakkausviinin laadunvalvontaprosessi -kaavio
Hanapakkausviinin laadunvalvontaprosessi