Case

Laaduntarkkailu on yhdistelmä aistinvaraista arviointia ja kemiallista analyysiä

Quality controller is doing Sensory perception in Rajamäki laboratory

Rajamäen tehtaalla Altian tuotteiden laatua tarkkaillaan niin asiantuntevan henkilökunnan kuin tarkan kemiallisen analyysinkin keinoin. Tarkastettavaa riittää – parhaimmillaan Rajamäellä sijaitsevassa 100 viinitankissa säilytetään yhteensä 2,4 miljoonaa litraa viinejä.

Tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta huolehtiminen on yksi Altian tärkeimmistä vastuullisuusnäkökohdista, ja se on rakennettu Altialla sisään toimintatapoihin. Rajamäen tehtaan siisteyttä kontrolloidaan tarkasti, samoin kuin raaka-aineiden puhtautta. Laadun parantamiseksi tehdään myös jatkuvaa kehitystyötä.

Viime vuosina on muun muassa pyritty minimoimaan viinin altistuminen hapelle. Tässä on onnistuttu saamaan aikaan huomattavia vähennyksiä, mikä on parantanut viinin säilyvyyttä.

Tarkan valintaprosessin läpikäyneet viinit saapuvat ympäri maailmaa Rajamäelle 24 000 litran tankeissa, joten viinit pitää joko pullottaa tai pakata hanapakkausviineiksi ennen niiden siirtymistä eteenpäin kaupan hyllyille. Jo viinejä hankkiessa sovitaan yhteistyössä tuottajan kanssa viinin koostumuksesta ja esimerkiksi tietyistä makuprofiileista.

Rajamäelle saapuvaa viiniä prosessoidaan mahdollisimman vähän. Kun viini saapuu, otetaan siitä kuitenkin aina useampi näyte tarkan laadunvalvonnan ohjeistuksen mukaisesti, millä varmistetaan, että viinin mikrobiologinen ja kemiallinen laatu ovat kunnossa.

Tämän ohella viinille tehdään aistinvaraista arviointia samalla tavoin, kuin sitä on tehty niin pitkään, kuin viinejä on Rajamäellä pullotettu. Asiantuntijat tarkastavat erilaisin testein viinin värin ja koostumuksen useaan otteeseen ennen kuin se saa lopullisen hyväksynnän.