Case

”Kuin suoraan oikeasta elämästä” – esimiesoppia teatterin keinoin

Altiassa esimiehet pääsevät kehittämään taitojaan tiiviissä ja käytännönläheisissä valmennuksissa, joissa omaa toimintaa on mahdollista havainnoida monipuolisten ja yllättävien käsittelytapojen kautta.

Altia aloitti syksyllä 2017 Let’s Lead Better -esimieskoulutuksen, joka perustuu lyhyisiin ja käytännönläheisiin valmennuksiin, joista on heti mahdollista omaksua elementtejä omaan esimiestyöhön. Valmennuksissa hyödynnetään sekä sisäisiä että ulkoisia kouluttajia ja käytetään mahdollisimman monipuolisia käsittelytapoja.

Koulutuksissa on käsitelty muun muassa työlainsäädäntöä, esimiehen ja työntekijän rooleja, esimiehen asemaa viestijänä johdon ja työntekijän välissä, suorituksen johtamista sekä avointa vuorovaikutusta edesauttavan luottamuksen ja turvallisuuden luomista.

Tilanteet olivat kuin suoraan oikeasta elämästä ja näyttelijät niin hyviä, että koulutus osui ja upposi. Kaiken lisäksi meillä oli vielä hurjan hauskaa.
Kaisa Roos, markkinointijohtaja

Teatterivalmennus osui ja upposi

Vuoden 2017 viimeisessä valmennuksessa osallistujat pääsivät opiskelemaan esimiehen ja tiimiläisten yhteistyötä teatterin keinoin. Valmennuksen järjesti ulkoinen yhteistyökumppani Businessteatteri. Koulutettavat pääsivät analysoimaan esimiestyötä teatterilaisten näyttelemissä tilanteissa sekä pohtimaan, miten he olisivat itse voineet ohjata tilanteet paremmin. Valmennus rakennettiin haastattelemalla Ruoholahden toimipisteen altialaisia ja käsikirjoittamalla haastattelujen pohjalta oikeita työelämän tilanteita.

Teatterin keinoin työelämän tilanteita oli mahdollista konkretisoida tavalla, jota luennoilla ei tavoiteta. Osallistujille haluttiin tuottaa vaikuttavampia kokemuksia, ja palautteen perusteella tässä onnistuttiinkin yli odotusten. Osallistujat kiittelivät valmennusta aktivoivaksi, oivaltavaksi ja mielenkiintoiseksi tavaksi käsitellä aiheita. Teatterin keinoin tilanteiden kehuttiin tulevan todeksi, antavan eväitä oman toiminnan kehittämiseen ja jäävän paremmin mieleen.

”Tilanteet olivat kuin suoraan oikeasta elämästä ja näyttelijät niin hyviä, että koulutus osui ja upposi. Kaiken lisäksi meillä oli vielä hurjan hauskaa”, kiittelee valmennukseen osallistunut markkinointijohtaja Kaisa Roos.

Teatterin keinoin toteutettavaa valmennusta hyödynnetään Altialla myös jatkossa.