Case

Kohti ympäristöystävällisempiä pakkauksia

Juomapakkausten ympäristövaikutusten vähentäminen on osa Altian ympäristövastuuta. Altia pyrkii käyttämään pakkauksissaan vähemmän materiaaleja sekä lisäämään kierrätettyjen materiaalien osuutta.

Altian tavoitteena on oman toimintansa ympäristövaikutusten minimointi. Ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin pyritään muun muassa juomapakkausten ympäristökuormitusta vähentämällä. Pohjoismaissa myytävien alkoholijuomien ympäristövaikutuksia selvittäneen tutkimuksen[1] mukaan pakkausten valmistaminen on maatalouden ohella toinen ympäristöön eniten vaikuttavista tuotantovaiheista.

Altialla on käytössä erilaisia pakkaustyyppejä: lasipulloja 52,6 % pakkauksista, PET-muovipulloja 38,6 %, hanapakkauksia 5,2 %, viinipusseja 0,3 %, tetrapakkauksia 2,8 % sekä alumiinitölkkejä 0,5 %. Näiden lisäksi käytössä on kuljetuspakkauksia sekä sesonkiluonteisia lahjapakkauksia.

Pahvi- ja muovipakkaukset ovat lasipulloja ympäristöystävällisempi valinta

Tutkimuksen mukaan lasipullojen yhteenlaskettu ympäristökuormitus on selvästi suurempi kuin muiden pakkaustyyppien (45 % pakkausten tuotannon aiheuttamasta ympäristövaikutuksesta). Pahvi- ja muovipakkausten sekä alumiinitölkkien kuormittavat vaikutukset ovat vähäisemmät ja keskenään lähes samantasoiset, kunkin pakkaustyypin kuormituksen ollessa 16-18 %. Pakkausten ympäristövaikutuksia vähentävät osaltaan tehokkaat palautus- ja kierrätysjärjestelmät. Esimerkiksi PET-pulloista kierrätetään Pohjoismaissa 83-95 %.

Lasipullojen ympäristövaikutuksia on Altialla pienennetty vähentämällä pullossa käytetyn lasin määrää. Vuoden 2017 aikana Altialla on ollut käynnissä lasipullon kevennysprojekteja, joiden ansiosta käytämme 411 000 kiloa vähemmän lasimateriaalia vuosittain. Määrällisesti tämä vastaa reilua miljoonaa pulloa. Kevyempi pullo säästää paitsi materiaaleissa myös logistiikkakustannuksissa. Lasipullojen lisäksi Altia on viime vuosien aikana keventänyt PET-muovipullojen painoa.

Pakkausten ympäristöystävällisyys huomioidaan jo tuotekehitysvaiheessa

Tuotekehitysvaiheessa Altian pakkauksiin suunnitellaan ympäristöystävällisiä materiaalivaihtoehtoja aina kuin mahdollista ja käytettyjen materiaalien määrä pyritään optimoimaan mahdollisimman tarkkaan ylipakkaamisen välttämiseksi. Esimerkiksi vuonna 2016 tekemämme pakkauskoneinvestoinnin myötä onnistuimme vähentämään pahvin määrää 122 000 kg vuosittain.

Pakkausmateriaaleissa Altia pyrkii lisäämään kierrätetyn materiaalin osuutta. Altian käyttämissä lasipulloissa kierrätetyn materiaalin osuus on korkea: kirkkaissa pulloissa 20–70 prosenttia, värillisisissä pulloissa 70–90 prosenttia. Pahvisissa kuljetuspakkauksissa kierrätetyn materiaalin osuus on noin 10 prosenttia. Osuuden kasvattaminen on kuitenkin haasteellista, sillä kierrätyskuidun kestävyys on neitseellistä kuitua heikompi.

Altia tekee jatkuvaa yhteistyötä raaka-aine- ja materiaalitoimittajien kanssa pakkausmateriaalien vähentämiseksi ja keventämiseksi sekä pakkausten kierrätettävyyden edistämiseksi. Etsimme lisäksi jatkuvasti uusia innovatiivisia pakkausratkaisuja.

 

[1] Weidema B P, de Saxcé M, Muñoz I. (2016). Environmental impacts of alcoholic beverages as distributed by the Nordic Alcohol Monopolies 2014. 1.-0 LCA consultants, Aalborg.