Case

Jokainen on oman työnsä johtaja

Altia on määritellyt uudet Altian toimintatavat, jotka perustuvat yhteiseen suunnitteluun ja keskusteluun kaikkialla yhtiössä. Uudet toimintatavat koskevat kaikkia altialaisia. Niissä on keskeistä rohkeus ja jokaisen vastuu omasta työstään.

Vuoden 2017 alussa Altia otti käyttöön uudet toimintatavat ohjaamaan altialaisten työtä. Nämä periaatteet ovat uudistetun strategian ja Let’s Drink Better - tarkoituksen mukaiset.

Altian toimintatavat koskevat kaikkia altialaisia. ”Aikaisemmin periaatteet oli määritelty vain esimiehille, mutta halusimme jakaa viestin yhdestä yhtenäisestä Altiasta tasapuolisesti kaikille”, sanoo Riikka Walden, Director, Leadership & Culture.

Altian toimintatavat määriteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa. Prosessi käynnistyi marraskuussa 2016. Ryhmäkeskusteluihin osallistui 70 altialaista eri toimintamaista ja tehtävistä. Keskustelujen päätavoitteena oli selvittää, millaista muutosta Altiassa tarvitaan. Vuoden lopulla keskustelujen pohjalta luotiin avoin verkko-oppimisalusta koko yhtiölle vuoropuhelua varten.

Aito kiinnostus uusiin käytäntöihin

Uudet Altian toimintatavat kehitettiin ryhmäkeskusteluista ja verkko-oppimisalustan kautta saatujen kommenttien innoittamana. Toimintaperiaatteet nimettiin seuraavasti: Uudistu rohkeasti, Näytä suuntaa, Rakenna menestystä yhdessä ja Toteuta! Aikaisempiin periaatteisiin verrattuna uusissa toimintatavoissa korostetaan uudistumista ja johtajuutta jokaisen omassa työssä.

"Uudistu rohkeasti tarkoittaa aitoa kiinnostusta soveltaa uusia näkökulmia vanhoihin käytäntöihin."
Riikka Walden, Director, Leadership & Culture

Uudistu rohkeasti on uusi yläkäsite, jonka alle muut toimintatavat asettuvat. Se tarkoittaa aitoa kiinnostusta soveltaa uusia näkökulmia vanhoihin käytäntöihin. Siihen sisältyy myös virheiden hyväksyminen ja niistä oppiminen, jopa virheistä kiittäminen. Virheethän ovat usein merkki rohkeudesta kokeilla jotain uutta.”

Muut kolme toimintatapaa ovat kuuluneet hieman eri muodossa Altian strategiaan jo aikaisemminkin, mutta ne on nyt päivitetty vastaamaan uutta strategiaa ja työntekijöiden näkemyksiä.

”Näiden muiden toimintatapojen avulla haluamme aivan kirjaimellisesti näyttää toimintamme suunnan. Ja ennen muuta haluamme tehdä tämän yhdessä. Mikään näistä hienolta kuulostavista arvoista ei tietenkään vaikuta yhtään mihinkään, ellemme todella toteuta niitä työssämme.”

Keskustelun kehykset

Walden on neuvonut esimiehiä käyttämään Altian toimintatapoja kehyksenä, jonka he voivat sovittaa oman tiiminsä toimintaan istuvaksi. Hän toivoo, että kaikki työntekijät ottavat uudet toimintatavat vastaan avoimin mielin ja keskustelevat niistä keskenään.

”Emme halunneet antaa liikaa konkreettisia esimerkkejä, sillä toivomme jokaisen tiimin soveltavan toimintatapoja mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti omaan toimintaansa. On myös tärkeää muistaa, että toimintatavat on määritelty yhdessä yhtiön todellisten tarpeiden pohjalta. Altialaiset tietävät itse parhaiten, mitä heidän päivittäisessä työssään tarvitaan.”

Vuoden 2017 alussa tiimit ovat keskustelleet toimintatavoista ja niiden merkityksestä. Vuoden aikana toimintatavat viimeistellään, niistä viestitään henkilöstölle ja ne liitetään kaikkiin henkilöstöhallinnon käytäntöihin, kuten kehityskeskusteluihin. Toimintatapojen tuloksellisuutta mitataan seuraavan henkilöstökyselyn ja avoimen palautteen avulla.