Case

Johtajuuden kehittäminen Rajamäellä

Altian Rajamäen-tehtaalla on otettu jokapäiväisessä toiminnassa käyttöön Altian johtamisen periaatteet Show Direction, Support Success ja Ensure Implementation. Tehtaanjohtaja Janne Peltoniemen mukaan tärkeintä esimiestyössä on aitous ja henkilöstön sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin.

Johtamisen periaatteet ovat perusesimiestyön ja johtamisen pilareita.
Janne Peltoniemi, Rajamäen tehtaanjohtaja

Altian Rajamäen-tehtaalla työskentelee yhteensä noin 250 työntekijää, joista suurin osa tehtaan eri tuotantolinjoilla ja logistiikkakeskuksessa. Rajamäen nykyinen organisaatio on vain noin vuoden ikäinen ja toimintatapoja on uudistettu viime aikoina merkittävästi.

Yhtenä suunnannäyttäjänä ovat olleet Altian uudet johtamisen periaatteet.

”Periaatteet ovat perusesimiestyön ja johtamisen pilareita. Meillä on asetettu haastavia ja selkeitä tavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Se tarkoittaa myös työnantajamielikuvan ja työhön liittyvän ylpeyden vahvistamista”, sanoo Rajamäen tehtaanjohtaja Janne Peltoniemi.

Haluamme luoda avoimemman ja vuorovaikutteisemman työyhteisön
Janne Peltoniemi, Rajamäen tehtaanjohtaja

Uudet johtamisen periaatteet on käännetty tehtaan ”omalle kielelle” ja ne otetaan mukaan myös kehityskeskusteluihin. Peltoniemen mukaan niiden pitää heijastua kaikkiin työntekijöihin.

Rajamäellä kaikessa kehitystyössä on tavoitteena, että siihen osallistetaan ihmisiä eri puolilta organisaatiota.

”Haluamme luoda avoimemman ja vuorovaikutteisemman työyhteisön ja antaa kaikille mahdollisuuden osallistua johtamisen kehittämiseen ja kehittämiseen ylipäänsä.”

Rajamäellä on yhteistuumin otettu käyttöön myös uusia toimintatapoja. Esimerkiksi esimiestyön kehittämisellä on pyritty poistamaan henkisiä muureja eri organisaatiotasojen väliltä.

”Olemme myös aloittaneet kummitoiminnan, jossa johtoryhmän jäseniä toimii tiettyjen pullotuslinjojen kummeina. Se tarkoittaa, että he tapaavat säännöllisesti viikoittain. Samalla saadaan ensi käden näkemyksiä tuotannon työntekijöiltä”, Peltoniemi sanoo.

Hyvä esimies on aidosti kiinnostunut työntekijöistä.
Janne Peltoniemi, Rajamäen tehtaanjohtaja

Rajamäellä viestintää on parannettu muun muassa Yammerin avulla. Tehtaan ryhmä on koko Altian aktiivisin. Peltoniemen mukaan tiedonkulku on avaintekijä läpinäkyvään ja avoimeen organisaatioon.

”Hyvä esimies on aidosti kiinnostunut työntekijöistä. Voimme tehdä millaisia päätöksiä tahansa johdossa, mutta ilman henkilöstön sitoutumista ei synny menestystä. Minun maailmassani yksittäiset työntekijät ovat niitä, joihin pitää panostaa", Peltoniemi päättää.

"Rajamäen johtamiskulttuuria rasittaa jonkin verran historian taakka, mutta tilanne on vuosien varrella parantunut huomattavasti. Logistiikan puolella, missä itse työskentelen, lähiesimiestyö vaatii osaavaa henkilöjohtamista. Arvostan tämänhetkistä, ihmistaitoista tapaa johtaa.

Koen, että pystyn työntekijänä luomaan keskustelua ja vaikuttamaan työtäni koskeviin asioihin. Toivoisin lisää avoimuutta ja perusteltua päätöksentekoa, sillä läpinäkyvyys helpottaa muutosten ymmärtämistä ja hyväksymistä. Tiedotukseen toivoisin myös koostettuja infoja, sillä nyt oleellisetkin viestit saattavat sirpaloitua eri kanaviin.”

- Markus Hälikkä, logistiikan tuotannonohjaaja

”Olen ollut Rajamäen tehtaalla töissä kymmenen vuotta. Koen, että johtamiskulttuuri on tällä hetkellä hyvä, sillä muutoksia ei tehdä ilman työntekijöiden mielipidettä, vaan uudet päätökset käydään aina läpi lattiatason kanssa. Korjausliikkeitäkin on tarvittaessa tehty.

Työskentelen yhtenä neljästä tiiminohjaajasta noin kahdenkymmenen työntekijän tarvikeosaston tiimissä. Juuri nyt koen epäselvyyttä vastuun jakautumisessa, sillä vuodentakaisen organisaatiomuutoksen myötä tiimimme on aiempiin vuosiin verrattuna enemmän ilman lähiesimiestä.

Se aiheuttaa jonkin verran irrallisuuden tunnetta ja sitä, että tiiminohjaajat joutuvat selvittämään asioita, jotka kuuluisivat lähiesimiehelle. Olemme puhuneet tästä esimiestason kanssa viime aikoina paljonkin muun muassa työturvallisuuteen liittyen. Uskon, että asiaa punnitaan johtotasolla ja pian siihen saadaan selkiytys.”

- Piritta Mononen, tiiminohjaaja

”Rajamäen työnjohdossa vaaditaan mielestäni rentoutta, tiukkuutta ja tietynlaista realismia. Olen töissä BIB-viinilinjalla eli viinin hanapakkausten parissa. Olen tekemisissä lähiesimiesteni kanssa lähes päivittäin ja välillä myös pullotuksen ja kunnossapidon johdon kanssa. Omasta mielestäni esimiehet ottavat ideat ja kehitysesitykset avosylin vastaan. Pystyn puhumaan työnjohtajien kanssa rehellisesti ja suoraan, joten kokonaistilanteeseen olen erittäin tyytyväinen.

Aloitan itse tiiminohjaajana tammikuussa 2016. Jos jotain kehitystä kaipaisin, niin ehkä jonkinlainen perehdytys Rajamäen esimiestyön toimintatavoista ja raameista olisi uusille työntekijöille tarpeen.”

- Tuukka Haimakainen, tiiminohjaaja