Case

Jatkuvalla yhteistyöllä konkreettisia parannuksia työoloihin

Työolot eteläafrikkalaisilla viinitiloilla ovat viime vuosina puhuttaneet median ja sidosryhmien piirissä. Teeman esillä pitäminen ja sen seurauksena tehdyt toimenpiteet ovat johtaneet konkreettisiin parannuksiin työoloissa. Myös Altia tekee jatkuvaa työtä toimitusketjujensa vastuullisuuden kehittämiseksi.

Vuoden 2016 loppupuolella ryhmä toimittajia raportoi puutteista työoloissa eteläafrikkalaisilla viinitiloilla. Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa esitetyn dokumenttiohjelman mukaan tiloilla esiintyi vakavia epäkohtia, jotka liittyivät esimerkiksi asumisoloihin, palkkoihin ja palkoista tehtäviin vähennyksiin.

Loppuvuoden 2016 jälkeen työolojen selvittämiseksi ja parantamiseksi on tehty paljon töitä. Olemme esimerkiksi seuranneet korjaavien toimenpiteiden edistymistä yhdessä muiden maahantuojien ja asiakkaidemme kanssa. Olemme asiakkaiden pyynnöstä ja oma-aloitteisesti kartoittaneet toimitusketjujamme rypäleiden alkulähteille asti ja pyytäneet viinintoimittajiamme vastaamaan vastuullisuuskyselyyn saadaksemme ajantasaista tietoa heidän toimintatavoistaan vastuullisuuden saralla. Olemme myös keskustelleet aiheesta toimittajiemme ja päämiestemme kanssa.

Eteläafrikkalaisilla viinitiloilla on vuoden 2017 aikana teetetty Altian asiakkaiden toimesta useita amfori BSCI -auditointeja sekä kohdennettuja tarkastuksia. Tarkastukset ja raportit osoittavat, että joillakin tiloilla esiintyy edelleen haasteita liittyen esimerkiksi työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä työaikoihin, mutta toisaalla on noussut esiin myös hyviä käytäntöjä, esimerkiksi maksetun palkan vertaaminen riittävän elintason turvaavaan palkkaan sekä työturvallisuuden huomioiminen palkitsemisessa. Tehdyillä toimenpiteillä on myös saatu aikaan konkreettisia parannuksia työoloissa, kuten esimerkiksi parannuksia työntekijöiden asumisoloissa, korjauksia palkoista tehtäviin vähennyksiin liittyvissä käytännöissä sekä parannuksia työntekijöiden turvallisuuteen kemikaalien käsittelyn yhteydessä.

Valtaosa Altian eteläafrikkalaisista toimittajista ja päämiehistä on auditoitu amfori BSCI Code of Conductin (entinen BSCI Code of Conduct) mukaan vuosien 2015-2017 aikana. Altia liittyi huhtikuussa 2017 itse amfori BSCI:n jäseneksi parantaakseen mahdollisuuksiaan ja osaamista vastuullisen hankinnan kehittämiseksi. amfori tuo yhteen yli 2000 vähittäismyynnin, tukkumyynnin ja maahantuonnin alalla toimivaa yritystä ja tarjoaa amfori BSCI:n puitteissa jäsenilleen koulutusta ja työkaluja toimitusketjujen vastuullisuuden hallintaan.