Case

Itämeren suojelua BSAG-sitoumuksella

Barley field at Koskenkorva

Altia allekirjoitti toukokuussa 2015 Baltic Sea Action Group -sitoumuksen, jonka myötä se sitoutuu entistä laajempaan vesistöjen ja Itämeren suojeluun. Sitoumuksen ytimessä on ympäristöystävällinen ja laadukas maanviljely.

”Altian toiminnalla on erittäin suuri merkitys Itämereen ja muihin vesistöihin. Altia ostaa viljaa noin 50 000 hehtaarilta. Mitä vähemmän viljelmiltä valuu ravinteita vesistöihin, sitä parempi”, toteaa BSAG:n Senior Advisor Riku Venhola.

Jos viljelijät saavat hyviä kokemuksia ympäristöystävällisestä maanviljelystä, tieto leviää laajalle.
Riku Venhola, BSAG:n Senior Advisor

Venholan mukaan sitoumuksen toteuttamisessa merkittäviä toimijoita ovat ne 1 500 suomalaista maanviljelijää, joiden kanssa Altia tekee yhteistyötä viljan ostossa.

”Jos viljelijät saavat hyviä kokemuksia ympäristöystävällisestä maanviljelystä, tieto leviää laajalle. Ei pidä myöskään unohtaa, että Altian toiminta vaikuttaa elintarvike- ja ruokaketjuun kokonaisuudessaan, viljelijöistä tuottajiin, kaupallisiin toimijoihin ja lopulta myös kuluttajiin.”

BSAG on sitoutumaton, Itämeren suojeluun keskittyvä säätiö. Se tekee työtä yritysten, virkamiesten, poliittisten päättäjien ja maanviljelijöiden kanssa.

Suuri ja hyvälaatuinen sato ja ympäristöystävällinen viljely toteutuvat samalla pellolla.
Kari Kiltilä, Category Sourcing Manager

Altian viljan ostosta vastaavan Kari Kiltilän mukaan BSAG-sitoumus on kaikkien osapuolten kannalta järkevä tapa viedä eteenpäin ympäristöystävällistä maanviljelyä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Altia kannustaa viljelijöitä mahdollisimman tehokkaaseen viljelyyn, tuotantopanosten järkevään käyttöön, kasvustojen kasvukauden aikaiseen seurantaan ja kasvustojen elinvoimasta huolehtimiseen.

”Sitoumus ei rajoita viljelyä, vaan kannustaa tehokkaaseen ja entistä ympäristöystävällisempään tuotantoon. Autamme viljelijöitä muun muassa tekemään viljelyyn liittyviä ravinnetaselaskelmia lohkoittain eli laskemaan, paljonko ravinteita on lannoitteiden mukana laitettu peltoon, ja paljonko niitä poistuu jyväsadon mukana”, Kiltilä kertoo.

Altia myös ilmoittaa viljelijöille Koskenkorvan tehtaalle toimitetun ohrakuorman sisältämän typen ja fosforin määrän. Tätä tietoa viljelijä voi hyödyntää ravinnetaselaskelmia tehdessään. Mitä suurempi sato pellolta saadaan, sitä tehokkaammin kasvusto sitoo ravinteita jyväsatoon. Jos ravinteet jäävät maahan, ne huuhtoutuvat vesistöihin ja aiheuttavat niiden rehevöitymistä.

“Suuri ja hyvälaatuinen sato ja ympäristöystävällinen viljely toteutuvat samalla pellolla. Se on liiketoiminnan kannalta hyvä asia. Samalla toiminta on myös ympäristöystävällistä”, Kiltilä sanoo.