Case

Inhimillisten tekijöiden arviointi mukaan työturvallisuuden kehittämiseen

Bag-in-box production line in Rajamäki

Työturvallisuus on yksi Altian keskeisistä vastuullisuustyön osa-alueista, ja turvallisuutta kehitetään jatkuvasti, jotta pääsemme tavoitteeseemme Nolla tapaturmista johtuvaa poissaoloa vuoteen 2030 mennessä. 

Turvallisuustyö otti vuonna 2019 askeleen eteenpäin, kun niin sanotut inhimilliset tekijät eli henkilön toimintaan vaikuttavat seikat ryhdyttiin huomioimaan osana työturvallisuutta.

Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava Inhimillisten tekijöiden (Human Factor HF ™) kehittämisohjelma ottaa aiempaa laajemman näkökulman työtapaturmiin ja työturvallisuuden edistämiseen ja tähtää koko ajattelutavan avartamiseen turvallisuusasioissa.

– Aiemmin lähestymistapamme esimerkiksi tapaturmista raportointiin on ollut melko tekninen: olemme käyneet läpi, mikä meni vikaan, oliko asianmukaiset suojavälineet käytössä, noudatettiinko sääntöjä, oliko laite kunnossa ja niin edelleen. Tämä tekninen lähestymistapa ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan meidän pitää huomioida myös inhimilliset tekijät, kuten työkuorma, stressi, vireystila, töiden organisointi ja tiedonkulku, sanoo Altian HSEQ-päällikkö Jussi Nikula.

Ajattelutavan muutos turvallisuutta heikentävistä asioista turvallisuutta vahvistaviin asioihin

Inhimillisten tekijöiden kehittämisohjelman tarkoituksena on paitsi saada monipuolisempaa tietoa tapaturmien taustalla vaikuttavista tekijöistä, myös muuttaa ajattelutapaa ongelmalähtöisyydestä ja virhekeskeisyydestä huomioimaan myös turvallisuutta vahvistavia tekijöitä – ja katsomaan myös, mitä tapaturman tai vaaran aiheuttaneessa tilanteessa tehtiin oikein.

Tavoite on rakentaa prosesseista, ohjeistuksista ja työtavoista sellaisia, että erilaisten inhimillisten tekijöiden, kuten vaikkapa väsymys, työkuorma tai puutteellinen tiedonkulku, vaikutus saadaan huomioitua toiminnassa. Viime kädessä tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja minimoida tapaturmien määrä.

Inhimilliset tekijät mukaan riskien arviointiin sekä tapaturmien kirjaamiseen ja raportointiin

Projekti käynnistyi kesällä 2019 Rajamäen alkoholijuomatehtaalla alkukartoituksella, jossa selvitettiin Altian nykyisen turvallisuuskulttuurin ja -toiminnan tilaa. Ohjelma jatkui syksyllä työpajoilla, joissa Inhimillisten tekijöiden työkalu HF-Tool ™ muokattiin Altialle soveltuvaksi. Käytössä olevia turvallisuuden riskien arviointiin ja tapaturmien kirjaamiseen ja raportointiin liittyviä työkaluja tullaan muokkaamaan Altian toimintaan sovellettaviksi kevään 2020 kuluessa. 

Työ jatkuu kevään 2020 aikana Rajamäen tehtaan sisäisten kouluttajien koulutuksella. Koulutuksen jälkeen syksyllä sisäiset kouluttajat kouluttavat suuren osan Rajamäen alkoholijuomatehtaan henkilöstöstä HF-Toolin ™ käyttöön.

Inhimillisten tekijöiden kehittämisohjelma on aloitettu Rajamäen alkoholijuomatehtaalla, mutta sitä on tarkoitus laajentaa myöhemmin vuoden 2020 aikana myös Koskenkorvan tehtaalle sekä Rajamäen teknisen etanolin tehtaalle.