Case

Henkilöstön kehitysmahdollisuudet nousivat esille Altia Tasting -kyselyssä

Altians in the village of Koskenkorva

Vuoden alussa järjestetyssä henkilöstön sitoutumista ja hyvinvointia mittaavassa Altia Tasting -kyselyssä nousi esiin kehitysehdotuksia, joita eteen on tehty töitä vuoden 2018 aikana. Seitsemässä maassa työskentelevästä noin 700 altialaisesta jopa 90 prosenttia vastasi kyselyyn.

Vuoden 2018 henkilöstökyselyn vastauksissa nousi selkeästi esille toive Altian sisäisten kehitys- ja koulutusmahdollisuuksien näkyvämmäksi tekemisestä. Kyselyn mukaan altialaiset kokevat, että työssäoppimiselle on paljon mahdollisuuksia, sillä yhtiössä on paljon mielenkiintoisia tehtäviä.

”Olemmekin panostaneet erityisesti siihen, että meillä keskusteltaisiin esimiesten ja tiimien kanssa enemmän työntekijöidemme koko potentiaalin käyttämisestä ja kunkin henkilökohtaisista kehitysmahdollisuuksista. Olemme lisäksi julkaisseet kaikki avoimet työpaikkamme myös sisäisesti ja kannustaneet henkilöstöä hakemaan sisäisiä paikkoja”, kertoo Altian henkilöstöjohtaja Kirsi Lehtola.

Kyselyssä nousi esille myös toiveita paremmasta palautteenannosta sekä työn organisoimisesta. Tämän ohella vastaajat toivoivat, että johtoryhmää voisi nähdä enemmän kentällä jututtamassa henkilöstöä. Näiden kehityskohteiden osalta jatketaan vuonna 2018 aloitettuja toimenpiteitä myös vuonna 2019.

Lehtola on yleisesti tyytyväinen kyselyn tuloksiin.

”Tulosten perusteella vertaudumme työtyytyväisyydessä hyvälle keskitasolle: joissain asioissa olemme selkeästi onnistuneet verrokkiyrityksiä paremmin ja joissain asioissa on vielä kehitettävää. Sitä työtä jatkamme seuraavanakin vuonna”, Lehtola summaa.