Case

GODAn vuoropuhelu tanskalaisten nuorten kanssa jatkuu

Altia tukee vastuullisen juomakulttuurin kehittämistä toimintamaissaan. Tanskassa suuri osa tästä kehittämisestä tapahtuu toimialan rahoittaman God Alkoholkultur (GODA) -aloitteen kautta.

Kerroimme GODAn työstä vuoden 2014 vastuullisuusraportissamme. GODAn toiminta on sittemmin laajentunut ja kattaa nyt suuremman määrän kouluja, sisältää useampia hankkeita ja tarjoaa enemmän tietoa vanhemmille ja kunnille sekä uusia opetusmateriaaleja kouluille. GODAn tuottamien materiaalien avulla on mahdollista käydä objektiivista ja faktapohjaista keskustelua alkoholista. Nuorten kanssa keskustellessa faktoja höystetään huumorilla pelkän sormen heristämisen sijaan.

Uutena kohderyhmänä lukiolaiset

Viime vuosina GODAn työ on keskittynyt erityisesti yli 16-vuotiaisiin lukiolaisiin. Vuonna 2016 paikallinen media kertoi oppilaista, jotka olivat joutuneet sairaalahoitoon lukukauden alussa hengenvaaralliseen korkeiden veren alkoholipitoisuuksien vuoksi.

”Vaikka alkoholinostoikä Tanskassa on noussut, ensimmäistä vuotta lukiota käyvät oppilaat ovat aiempaa kokemattomampia alkoholin käyttäjiä eivätkä tiedä tarpeeksi siihen liittyvistä riskeistä. 16-vuotiaiden kohdalla on kyse myös vanhempien valvonnan vähenemisestä. Yhdistettynä lukioikäisten aktiiviseen sosiaaliseen elämään tämä on johtanut traagisiin tapahtumiin”, selittää Anett Wiingaard, joka johtaa GODAn päivittäistä toimintaa.

Perinteisesti alkoholivalistus on kohdistunut yläkouluikäisiin oppilaisiin. Kun nuorten ensimmäiset kokeilut alkoholin käytöstä kuitenkin alkavat nykyään noin vuotta myöhemmin, on tietoa jaettava uudelleen silloin, kun juhlia ja alkoholia sisältävä sosiaalinen elämä astuu mukaan nuorten elämään.

GODA on reagoinut tähän vahvistamalla lukio-oppilaille ja heidän vanhemmilleen kohdistamaansa neuvontaa. GODA on laatinut ja jakanut informaatiolehtisiä vanhemmille ja kunnille sekä tuottanut uusia nettipohjaisia opetusmateriaaleja lukioille. GODA on myös avannut Facebookissa sivun nimeltä “All Night Long – GODA”, joka sisältää esimerkiksi ”juhlimisoppaan” ensimmäisen vuoden lukiolaisille. Opas sisältää tietoa alkoholin tilavuusyksiköistä ja palamisajoista. Noin 19 000 16-vuotiasta nuorta (27 prosenttia kaikista lukion ensimmäisellä luokalla olevista oppilaista) reagoi Facebook-sivun sisältöihin ja sekä vanhemmat että nuoret kommentoivat sisältöjä positiivisella tavalla.

Yläkouluikäisille oppilaille GODA on järjestänyt novellikilpailun, jossa heitä rohkaistaan kirjoittamaan tarinoita ”Nuoret ja alkoholi” -aiheesta. GODAn verkkosivusto Alkoholdialog on noussut yhä suositummaksi tiedonlähteeksi, jota käyttävät sekä oppilaat että heidän vanhempansa. Vuonna 2017 sivustolla kävi lähes 55 000 yksittäistä vierailijaa. Kävijämäärä nousi 86 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.