Case

Altian jätteistä yli 99 % hyötykäyttöön

Liiketoiminnan ympäristövaikutusten minimointi on Altialle tärkeä päämäärä. Jätteen määrää pyritään jatkuvasti vähentämään ja syntyvän jätteen hyötykäyttöä kasvattamaan.

Jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö ovat Altiassa korkealla tasolla. Vuonna 2017 jätteestä kierrätettiin koko yhtiön tasolla 99,5 %. Erilaiset jätteet pyritään hyödyntämään uudestaan ensisijaisesti materiaaleina.

Jätteiden hyötykäytössä on kuitenkin tehdaskohtaisia eroja. Rajamäen tehtaalla syntyviä kierrätettäviä jätteitä ovat pahvi, lasi, pet-muovi ja paperi, joista suurin osa – yli 90 % – kierrätetään ja kierrätykseen kelpaamaton materiaali (esimerkiksi märkä pahvi) hyödynnetään energiana. Kierrätykseen soveltumatonta kaatopaikkajätettä syntyy vain 4,2 % kokonaisjätemäärästä. Kaatopaikkajäte sisältää esimerkiksi palamattoman rakennusjätteen, kuten betonin ja tiilet, sekä muut sellaiset jätteet, jotka eivät sovellu kierrätettäviksi tai hyödynnettäväksi energiana. Rakennusjätettäkin hyödynnetään kaatopaikoilla pohjien ja ajoluiskien vahvistamisessa.

Koskenkorvan tehtaalla ei synny pakkausjätettä lainkaan, ja etanolin tuotantoprosessin jätteet pystytään tehtaan oman biovoimalaitoksen ansiosta hyödyntämään energiana lähes kokonaan. Voimalaitoksen pääasiallinen polttoaine on ohran kuori.

Erilaisesta kierrätysinfrastrukruurista johtuen Viron Tabasalussa ei päästä yhtä korkeisiin kierrätys- ja hyötykäyttölukuihin kuin Suomessa ja kaatopaikkajätteen osuus kokonaisjätemäärästä on suurempi, 12,2 %.

Käytetyn ja hävitetyn pakkausmateriaalin jatkuva vähentäminen on Altian yhtiönlaajuinen tavoite. Yhtiön oman toiminnan lisäksi tavarantoimittajia ohjataan vähentämään ylimääräistä pakkaamista, jotta tehtaille tuleva materiaali ei olisi liiaksi pakattua. Omassa toiminnassaan Altia pyrkii keventämään pakkauksia sekä vähentämään tarvittujen materiaalien määriä esimerkiksi siirtymällä pahvilaatikoista kutistemuovipakkauksiin ja yhtenäistämällä kuljetuspakkauksia.