Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Täältä löydät kaikki Altian taloudelliset raportit ja muut raportit sekä sijoittajapresentaatiot.

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta koostuu Altia Oyj:n suurimmista osakkeenomistajista tai heidän valitsemistaan henkilöistä.

Altia Oyj julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan Yhtiön ylin päättävä elin.

Altia Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on hyväksynyt hallinnointiperiaatteet, jotka esitetään verkkosivujen Hallinnointi-osiossa. Hallitus hyväksyy myös ohjeistuksia ja toimintapolitiikkoja täydentämään hallinnointiperiaatteita, mikä luo perustan Altian tehokkaalle, hyvän hallinnointitavan mukaiselle johtamiselle ja ohjaukselle. Hallitus arvioi vuosittain hallinnointiperiaatteiden ajantasaisuuden.