palkka- ja palkkioselvitys

Täältä löydät Altian sijoittajapresentaatiot, taloudelliset raportit ja vastuullisuusraportit.

Altia Oyj julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.