liikevaihto

Taulukossa esitetään Altian taloudelliset avainluvut.