kannattavuus

Taulukossa esitetään Altian taloudelliset avainluvut.