hallitus

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Altian hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä, jotta yhtiöllä on aina taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus.

Altian hallitukseen on nimitetty varsinaisessa yhtiökokouksessa yksi uusi jäsen.

Altian hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta.

Hallitus vastaa Altian hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.