hallinnointi

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta koostuu Altia Oyj:n suurimmista osakkeenomistajista tai heidän valitsemistaan henkilöistä.

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Altian hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä, jotta yhtiöllä on aina taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus.

Toimitusjohtaja hoitaa Altian juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Altian hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.