Strategia

Strategiamme perustuu kahteen ydinvahvuuteemme. Olemme pohjoismainen tislaamo, joka osaa vastuullisten, laadukkaiden viljaviinapohjaisten tuotteiden valmistuksen. Jakelu- ja kanavaosaamisen kautta tarjoamme parhaan pääsyn markkinoille sekä omille että päämiesbrändeillemme. 

left

Markkinat ovat muutoksessa, ja kuluttajat haluavat tehdä vastuullisia valintoja. Uskomme, että elämästä kuuluu nauttia, mutta ei planeettamme kustannuksella. Siksi rakennamme ainutlaatuisia brändikokemuksia ja olemme vastuullisuuden edelläkävijöitä. Tiivistämme tämän yksinkertaisesti – Let’s drink better.

Strategiassamme tehdyt valinnat tukevat Altian kannattavaa kasvua kohti taloudellisia tavoitteitamme, ja vahvistavat Altian asemaa yhtenä vastuullisimmista väkevien juomien valmistajista sekä johtavana pohjoismaisena juomatalona.

Vahvistamme kasvua viemällä brändejämme uusille, kasvaville markkinoille. Pyrimme hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2025 mennessä ja kehitämme enemmän lisäarvotuotteita ohrasta.

Olemme tehneet neljä selkeää strategista valintaa kannattavan kasvun rakentamiseksi:

  1. Vahvistamme pohjoismaista markkinajohtajuutta viljaviinapohjaisissa tuotteissa
  2. Tehostamme omien brändien ja päämiesliiketoiminnan pohjoismaista kanavaosaamista
  3. Viemme väkeviä avainbrändejämme kasvaville markkinoille
  4. Kasvatamme teollisen liiketoiminnan arvoa ja mahdollisuuksia
Altian strategia -infograafi.

Toimintamme tarkoitus: Let’s drink better

Haluamme edistää modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehittymistä ja luoda parempia kokemuksia juomien parissa. Olemme ylpeitä siitä, että tuotteemme ovat paras valinta ympäristömme ja ilmastomme kannalta ja että niitä markkinoidaan ja kulutetaan vastuullisesti.

Erityisosaamisemme: Palkittuja brändikokemuksia ja vastuullisuutta

Pohjoismaiset brändit

Rakennamme pohjoismaisia brändejämme tuomaan merkitystä ja arvoa uusille sukupolville. Tavoitteenamme on luoda ainutlaatuisia brändikokemuksia, jotka näkyvät luokkansa parhaina jokaisessa kanavassa ja rajapinnassa. Tavoittelemme uusia kuluttajia laajentumalla uusiin käyttöyhteyksiin, kategorioihin ja segmentteihin. Olemme roolimalli pohjoismaisissa innovaatioissa.

Vastuullisuus

Olemme vastuullisuuden edelläkävijöitä. Olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoitteenamme on 100-prosenttisesti kierrätettävät pakkaukset ja, että 10 prosenttia valikoimasta on alkoholittomia ja matala-alkoholisia juomia. Tavoitteenamme on nolla tapaturmasta johtuvaa poissaoloa.

Strategiset valintamme

Olemme tehneet selkeät strategiset valinnat, jotka tukevat Altian kannattavaa kasvua kohti taloudellisia tavoitteitamme.

1. Vahvistamme pohjoismaista markkinajohtajuutta viljaviinapohjaisissa tuotteissa

Tavoitteenamme on vahvistaa markkinajohtajuutta vodkassa kokonaisvaltaisen kategorianäkemyksen kautta ja kasvaa muissa viljaviinapohjaisissa kategorioissa orgaanisesti ja yritysostojen kautta. Kasvukategorioita ovat muun muassa ginit, liköörit, akvaviitit ja valmiit juomasekoitukset (RTD).

Tavoittelemme kuluttajia digitaalisten kanavien, kuten viinimaa.fi ja folkofolk.se, kautta brändipreferenssin ja dialogin luomiseksi.

Yritysostojen kautta kiihdyttämme Pohjoismaista markkinajohtajuutta viljaviinapohjaisissa tuotteissa  

2. Tehostamme omien brändien ja päämiesliiketoiminnan pohjoismaista kanavaosaamista

Mahdollistamme parhaan markkinoille pääsyn Pohjoismaissa omille ja päämiestemme brändeille. Kehitämme edelleen menestyvää päämiestuotteiden valikoimaamme.

Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa myyntiä kaikissa kanavissa – monopoleissa, ravintolakanavassa, päivittäistavarakaupassa ja matkustajamyynnissä. 

Lisäksi hyödynnämme digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia, kuten dynaamista, datajohdettua markkinointia myynnin vauhdittamiseksi fyysisissä kanavissa.  

3. Viemme väkeviä avainbrändejämme kasvaville markkinoille

Tavoitteenamme on vakiinnuttaa asemaamme valituilla, kiinnostavilla väkevien juomien kasvumarkkinoilla viennin ja yrityskauppojen kautta.  

Haemme tarkkaan kohdennettujen yritysostojen avulla Altian avaintuotteille pääsyä markkinoille tai markkina-aseman vahvistamista väkevien juomien kasvumarkkinoilla. Uusilla markkinnoilla tavoitteenamme on hyödyntää viljaviinapohjaisten tuotteiden ristiinmyyntimahdollisuuksia.

Lisäksi tutkimme verkkokaupan mahdollisuuksia sekä näkyvyyttä digitaalisissa kanavissa ja markkinapaikoilla. 

4. Kasvatamme teollisen liiketoiminnan arvoa ja mahdollisuuksia

Erottaudumme ainutlaatuisella vastuullisuusprofiililla. Jatkamme toimitusketjun tehokkuuden parantamista ja tavoittelemme toimitusketjun kattavaa digitalisaatiota.

Hyödynnämme enemmän lisäarvoa tuottavien, Koskenkorvan tislaamon sivuvirroista valmistettavien teollisten tuotteiden potentiaalin. 

 

Altian tarkennettu strategia julkaistiin helmikuussa 2020. Altian pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä tiivistää Altian strategian (video englanniksi).