Strategia

Strategiamme keskittyy luomaan kestävää ja kannattavaa kasvua toimintamme tarkoituksen, Let's drink better, mukaisesti. Visionamme on olla juomayhtiö, joka hakee kasvua vahvan kuluttajaymmärryksen sekä markkinoiden kehittämisen kautta. Tähtäämme valtioiden vähittäismyyntimonopolien, päivittäistavarakaupan ja anniskelumyyntiasiakkaiden keskeiseksi kumppaniksi ja pyrimme luomaan positiivista arvokehitystä kaikilla markkina-alueilla.

left
Altia strategia

Kestävään ja kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiamme kulmakivet:

Pohjoismaisten avainbrändien kasvattaminen

Ikonisilla pohjoismaisilla avainbrändeillämme on pitkä pohjoismainen historia, ja ne ovat alueemme tunnetuimpia väkevien alkoholijuomien ja viinien brändejä. Jatkuvan innovoinnin ja tuotekehityksen sekä tehokkaan brändinrakennuksen ja markkinoinnin avulla tuomme markkinoille uutuuksia, tuotelaajennuksia ja uusia tuotteita pohjoismaisten avainbrändiemme alle.

Keskitymme kasvaviin kategorioihin, uusiin kuluttajaryhmiin ja tilaisuuksiin sekä uusiin maantieteellisiin markkinoihin. Odotamme kasvua sekä volyymien että arvon perusteella, niin kotimarkkinoillamme kuin viennissä.

Merkittävän muutoksen toteuttaminen viineissä

Jatkamme Altian oman viinibrändiportfolion kasvattamista tarjoamalla uusia tuotteita, brändejä ja pakkauksia, jotka vastaavat pohjoismaisten markkinoiden trendeihin ja kuluttajien tarpeisiin. Keskitymme vahvistamaan markkinaosuuksiamme kasvavissa viinisegmenteissä, kuten kuohu- ja roséviineissä, ja kehittämään uusia innovatiivisia viinipohjaisia tuotteita, kuten aromatisoituja viinejä.

Laajaan kumppaniverkostoomme kuuluu myös useita pakkaamattoman viinin toimittajia. Verkosto kokonaisuudessaan edustaa kaikkia pohjoismaisille kuluttajille ja asiakkaillemme tärkeitä viinikategorioita ja alkuperämaita, ja se tarjoaa mahdollisuuksia tuoteinnovaatiolle.

Keskitymme myös vastaamaan kasvavaan vastuullisesti ja ekologisesti tuotettujen ja hankittujen viinien kysyntään. Tähän liittyy myös nykyaikaisten viinipakkausten, kuten tetrojen, viinipussien ja hanapakkausten tarjoaminen kuluttajille.

Strategisten kumppanuuksien vahvistaminen

Jatkamme strategisten kumppanuuksiemme vahvistamista ja tarjoamme parhaan reitin (route-to-market) Pohjoismaiden ja Baltian maiden kuluttajamarkkinoille. Hyödynnämme laajaa osaamistamme myynnissä ja markkinoinnissa, ja tarjoamme kumppaneillemme asiaankuuluvaa kuluttaja- ja markkinatietoa auttaaksemme heitä löytämään ja kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Palvelumme kattavat koko arvoketjun – tuote- ja nesteinnovaatiot, pakkausratkaisut, tuotannon sekä varasto- ja logistiikkapalvelut.

Päämiehemme hyötyvät jakeluverkostostamme, joka kattaa kaikki olennaiset kanavat kuten vähittäismyyntimonopolit, anniskelumyynnin, päivittäistavarakaupan ja matkustajamyynnin. Tämän lisäksi päämiestemme brändit saavat näkyvyyttä Altian digitaalisilla alustoilla.

Laajentaminen uusiin myyntikanaviin

Jatkamme Altian päivittäistavarakauppatarjonnan ja ready-to-drink-kategorian kehittämistä. Keskitymme kategorianhallintaan sekä uusien tuotteiden ja tuotelaajennusten lanseeraukseen matala-alkoholisten ja alkoholittomien juomien kasvavassa segmentissä. Altia on johtava toimija digitaalisessa myynnissä ja markkinoinnissa pohjoismaisten väkevien alkoholijuomien ja viinien markkinoilla digitaalisten alustojen Viinimaan, folk o folkin, Joogikultuurin ja Nordicspirits.comin ansiosta. Kehitämme jatkuvasti dataan perustuvia markkinointikyvykkyyksiä sekä digitaalista kattavuutta, läsnäoloa ja näkyvyyttä markkinoilla.

Kasvun rahoittaminen ja mahdollistaminen – kokonaistehokkuuden jatkuva parantaminen

Parannamme jatkuvasti kokonaistehokkuutta, tuottavuutta, kyvykkyyksiä ja toimintatapoja kaikkialla konsernissa ja kaikissa toiminnoissamme. Painopistealueitamme ovat muun muassa hankinta, toimitusketju, tuoteportfolion hallinta ja organisaation tehokkuus.

Aktiivinen brändiportfolion hallinta

Jatkamme brändiportfoliomme aktiivista hallintaa ja kehittämistä. Tähän sisältyvät mahdolliset valikoidut liiketoimintojen ostot ja/tai myynnit, jotka tukevat kasvua valikoiduissa kategorioissa tai valikoiduilla alueilla.