Strategia

Altian strategian ytimessä on uudenlaisen, modernin ja vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin rakentaminen, jonka tiivistämme sanoin – Let’s drink better. Visionamme on olla juomayhtiö, joka hakee kasvua vahvan kuluttajaymmärryksen sekä markkinoiden kehittämisen kautta. Tähtäämme valtioiden vähittäismyyntimonopolien keskeiseksi kumppaniksi ja pyrimme luomaan positiivista arvokehitystä kaikilla markkina-alueilla. Keskitymme luomaan kestävää ja kannattavaa kasvua.

left

Kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiamme kulmakivet:

Altian pohjoismaisten avainbrändien kasvattaminen

Pohjoismaisten avainbrändiemme kasvattaminen edellyttää brändiarvon rakentamista, viestintää ja läsnäoloa oikeissa kanavissa sekä laajentumista uusiin kuluttajaryhmiin, tilaisuuksiin ja uusille markkinoille. Altia keskittyy innovointiin, tuotekehitykseen ja avainbrändien markkinointiin. Kasvua odotamme tulevan pitkällä aikavälillä sekä volyymien että hintojen perusteella (premiumisaatio).

Merkittävän muutoksen toteuttaminen viineissä

Altia keskittyy kasvattamaan omien viinibrändiensä valikoimaa pyrkimällä tarjoamaan uusia brändejä, pakkauksia ja tuotteita, jotka vastaavat markkinatrendeihin. Pyrimme kasvattamaan erityisesti italialaisten, espanjalaisten ja ranskalaisten viinien osuuksia, ja tähtäämme kasvuun myös lisäämällä yhteistyötä päämiesten kanssa. Kehitystyömme painopiste on Ruotsin ja Suomen markkinoilla.

Strategisten kumppanuuksien vahvistaminen

Pyrimme vahvistamaan strategisia kumppanuuksiamme hyödyntämällä ydinosaamistamme eli myyntiä ja markkinointia sekä kuluttajien ja markkinoiden tuntemusta. Kehitämme uusia liiketoiminta- ja yhteistyömalleja koko arvoketjuun tekemällä yhteistyötä kumppanien kanssa sekä innovaatioissa, nesteiden tuotekehityksessä, viinipakkauksissa että sopimuspalveluissa.

Laajentaminen uusiin myyntikanaviin

Myyntikanavien laajentamisstrategiaamme sisältyvät päivittäistavarakauppatoiminnan ja verkkokaupan kehittäminen. Odotamme uudistetun alkoholilain tukevan Altian asemaa Suomen markkinoilla. Päivittäistavarakaupassa keskeiset hankkeemme ovat vähittäismyyntiorganisaation rakentaminen ja vahvistaminen, päivittäistavarakauppaan suunnatun tuotevalikoiman luominen sekä sen myyntiä edistävä markkinointi. Edistämme läsnäoloa, näkyvyyttä ja myyntiä kaikilla olennaisilla verkkokauppa-alustoilla sekä lisäämme avainbrändien näkyvyyttä anniskelumyyntikanavissa.

Kasvun rahoittaminen ja mahdollistaminen

Kasvuhankkeiden lisäksi keskitymme jatkuvasti parantamaan kokonaistehokkuutta. Ensi sijassa tämä tarkoittaa toimitusketjun tehokkuuden parantamista ja uusien valmiuksien kehittämistä. Toiminnan ketteryys, joustavuus ja laatu sekä digitalisaation hyödyntäminen ovat avainasemassa tehokkuuden parantamisessa ja tuottavuuden varmistamisessa. Pyrimme lisäksi tehokkuuden parantamiseen jatkuvalla kustannusten vähentämisellä ja tuotevalikoiman optimoinnilla.

Tukeaksemme edellä mainittuja orgaanisia strategisia tavoitteitamme, jatkamme aktiivista brändiportfolion hallintaa ja kehittämistä. Tämä pitää sisällään mahdolliset valikoidut hankinnat ja/tai myynnit.