Alkoholi ja terveys

Alkoholia tulisi aina nauttia kohtuudella osana vastuullista juomakulttuuria. Liiallisesti nautittuna alkoholi on terveydelle haitallista. Tietyissä tilanteissa ja elämänvaiheissa on parempi olla käyttämättä alkoholia kokonaan.

Mitä alkoholi on?

Kaikissa alkoholijuomissa, kuten viinissä, väkevissä juomissa ja oluissa oleva alkoholi on nimeltään etanolia eli etyylialkoholia. Etanolin kemiallinen kaava on C2H5OH eli se koostuu hiilestä, vedystä ja hapesta. Se valmistetaan joko käymisprosessin avulla tai tislaamalla.

Alkoholin tilavuusprosentilla tarkoitetaan sitä, kuinka monta millilitraa puhdasta alkoholia on 100 millilitrassa liuosta. Esimerkiksi 14 tilavuusprosentin viinissä litran pakkauksessa on 1,4 desilitraa puhdasta alkoholia.   

Nauti kohtuudella

Alkoholia tulisi nauttia kohtuudella, humalajuomista välttäen.

Pienen alkoholimäärän nauttiminen yleensä vähentää jännittyneisyyttä ja estoja sekä piristää. Mutta mitä voimakkaampi humalatila on, sitä enemmän fyysinen ja henkinen toimintakyky heikkenevät ja tapaturma-alttius kasvaa. Alkoholin liiallinen, pitkäaikainen käyttö aiheuttaa terveyshaittoja.

Kaikki alkoholijuomat sisältävät etyylialkoholia, joka liiallisesti nautittuna on terveydelle haitallista. Liialliseen alkoholinkäyttöön voi liittyä lisäksi sosiaalisia tai taloudellisia haittoja sekä haittoja muille kuin itse alkoholia kuluttavalle.

Koska alkoholin kulutusta tulisi välttää? 

Elämässä ja on tilanteita ja vaiheita, jolloin alkoholinkäyttöä tulisi välttää.

Raskaus ja imettäminen

 • Runsas alkoholinkäyttö heikentää sekä naisen että miehen hedelmällisyyttä.
 • Tutkimuksissa ei ole voitu määritellä ehdotonta turvarajaa raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle. Tavoite on siis alkoholin käytön lopettaminen kokonaan raskautta suunniteltaessa ja raskauden aikana.
 • Runsas alkoholin käyttö aiheuttaa monia riskejä raskauden aikana, joista pahimmillaan seurauksena voi olla pysyviä elin- ja hermostovaurioita (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) sikiölle.
 • Alkoholin käytölle imetysaikana ei voida asettaa turvallista rajaa. Yleisesti ajatellaan, että satunnainen, kohtuullinen alkoholin käyttö ei ole este imetykselle. Lapsen käsittely humaltuneena on kuitenkin riski. Runsas humalahakuinen juominen imetysaikana on haitallista sekä lapselle että äidille, ja sitä tulee välttää.

Nuoret

 • Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä suurempia ovat alkoholinkäytön riskit. Nuoret ovat aikuisia herkempiä humalajuomisen haitoille, kuten tapaturmille, myrkytyksille ja riippuvuuden kehittymiselle.
 • Nuorilla vähäinenkin alkoholinkäyttö lisää haittojen riskiä, ja alkoholinkäytön aloittamista tulisi lykätä mahdollisimman pitkään. Varhain aloitettu alkoholinkäyttö vaikuttaa myöhempään päihdekäyttäytymiseen.
 • Alkoholijuomien myyminen ja välittäminen alle 18-vuotiaille on Suomessa kielletty. Alkoholin ostaminen tai tarjoaminen alaikäiselle on rikos. Vasta 20-vuotias saa ostaa tai pitää hallussaan myös väkeviä alkoholijuomia.

Lääkitys ja mielenterveys

 • Alkoholi voi voimistaa tai heikentää lääkkeiden vaikutuksia.
 • Tiettyjen lääkkeiden kanssa alkoholia ei tule käyttää lainkaan. Täältä löydät lisätietoa yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksista.
 • Runsas alkoholinkäyttö lisää mielenterveyden häiriöiden riskiä ja pahentaa niitä.
 • Alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa tai pahentaa masennusoireita.

Liikenteessä

 • Jo pienikin määrä alkoholia veressä huonontaa ajokykyä ja nostaa onnettomuusriskiä. Suomessa rattijuopumuksen raja ylittyy, kun veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea.
 • Erityisesti nuorilla kuljettajilla on muita suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla veren alkoholipitoisuuksilla, sillä alkoholi vaikuttaa voimakkaimmin niihin kuljettajan taitoihin, jotka eivät ole vielä automatisoituneet ajokokemuksen myötä. Rattijuopoista Suomessa noin 10 prosenttia on iältään 18–24-vuotiaita. 

Töissä

 • Alkoholin luvaton käyttö ja humalassa oleminen eivät kuulu työpaikalle.
 • Jos työhön liittyy tilanteita, joissa käytetään alkoholia, kannattaa muistaa, että jokainen henkilö edustaa itsensä lisäksi työpaikkaansa.
 • Jos työyhteisössä on henkilö, jolle alkoholin käyttö on ongelma, siihen tulisi puuttua ja tarjota apua esimerkiksi työterveydenhuollon välityksellä. 

Miten alkoholi vaikuttaa?

Alkoholi on nautintoaine ja päihde, joka lamauttaa aivojen toimintaa, eli humalluttaa. Alkoholijuomia nautittaessa, niiden sisältämä alkoholi imeytyy vereen ja kulkeutuu nopeasti verenkierron välityksellä kaikkialle elimistöön ja jakaantuu koko kehon nestemäärään.

Se, miten alkoholi vaikuttaa sinuun, riippuu siitä, kuinka paljon, mitä, milloin ja millä tavalla juot. Humaltumista voi lieventää juomalla mietoja tai laimennettuja alkoholijuomia, juomalla hitaasti ja syömällä ennen alkoholin nauttimista. Myös terveydentilalla, ruumiinrakenteella, iällä ja sukupuolella on vaikutusta.

Alkoholin palaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi maksassa. Tunnissa elimistöstä palaa keskimäärin 1,3 millilitraa (1 gramma) puhdasta alkoholia 10 painokiloa kohden. Yksi annos sisältää 12 grammaa puhdasta alkoholia. 70-kiloiselta henkilöltä kestää noin kaksi tuntia ennen kuin lasi viiniä (12 cl), ravintola-annos väkeviä alkoholijuomia (4 cl) tai pullollinen keskiolutta (0,33 l) on kokonaan palanut.

Terveyshaitat ja alkoholinkäytön riskitasot

Jos nainen juo keskimäärin enintään noin yhden annoksen ja mies kaksi annosta päivässä, alkoholista ei todennäköisesti ole vaaraa terveydelle. On kuitenkin muistettava, että turvallisen käytön tasoa ei ole ja riskitasot ovat suuntaa antavia. Monien terveyshaittojen määrä kasvaa, kun alkoholin kulutus lisääntyy. Haitat voivat olla kertakäyttöön liittyviä akuutteja haittoja, kuten tapaturmia, tai jatkuvan käytön aiheuttamia kroonisia haittoja, esimerkiksi maksasairauksia. Haittojen ilmenemiseen vaikuttavat sukupuolen lisäksi myös yksilölliset tekijät. Esimerkiksi ikääntyneillä riskit ilmenevät vähäisemmällä kulutuksella kuin työikäisillä.

Eri maiden terveysviranomaisten alkoholinkäytön suositukset ja annoskoot vaihtelevat jonkin verran keskenään. Katso täältä eri maiden käytännöt.

Yksityiskohtaisempaa ja laajempaa tietoa alkoholin terveyshaitoista löydät tässä osiossa lähteinä käytetyiltä sivustoilta ja materiaaleista: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päihdelinkki, Alko - Alkoholi ja ihmisen elämänkaari.

Alkoholin haitat muille ihmisille ja yhteiskunnalle

Jos kerralla nautittu alkoholimäärä nousee suureksi, alkoholia harvoinkin nauttivat ovat alttiita onnettomuuksille, ihmissuhdeongelmille ja väkivallalle. 

Liiallisen ja pitkään jatkuneen alkoholinkäytön ongelmat eivät rajoitu pelkästään alkoholia väärinkäyttävän henkilön omiin ongelmiin, vaan voivat vaikuttaa negatiivisella tavalla lähiympäristöön tai täysin tuntemattomiin kanssaihmisiin. Alkoholin väärinkäytön aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittäviä. Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi sosiaalihuollon, järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon sekä eläkkeiden ja sairauspäivärahojen kustannuksista.

Laskureita ja testejä  

Pohdituttaako oma tai läheisesi alkoholin kulutus? Haluatko laskea arvion alkoholin määrästä veressä? Tai mietitkö, kuinka monta annosta eri juomista tulee? Omaa alkoholinkäyttöä on hyvä arvioida aika ajoin.

A-klinikkasäätiön ylläpitämältä Päihdelinkki-sivustolta löydät useita testejä ja laskureita sekä tietoa päihdehoidosta, internet- ja puhelinpalveluista sekä vertaistukiryhmistä.