Blogi

Vastuullinen alkoholikulttuuri ja sen puolestapuhujat

Antti Maunu

Vastuullisuutta peräänkuulutetaan monilla elämänalueilla. Julkisissa keskusteluissa melkeinpä kilpaillaan siitä, kenen toiminta tai linjanveto eri asioissa on vastuullisinta. Vastuuttomuudella tai vastuun pakoilulla taas on vahva kelvottomuuden leima. Mutta mitä vastuullisuus tarkoittaa alkoholikulttuurissa tai -politiikassa?

"Vastuullisen alkoholinkäytön voisi määritellä alkoholin hyötyjen maksimoinniksi ja haittojen minimoinniksi"

Vastuullisen juomisen mielikuviin liittyy ymmärrys alkoholin riskeistä ja kyky toimia niitä välttäen. Vastuullinen juominen on kohtuullista ja perusteltua. Usein vastuulliset alkoholinkäyttäjät haluavat alkoholiasioissa myös jonkinlaisia vapauksia, sillä vastuu ja vapaus kulkevat tunnetusti yhdessä. Niinpä vastuullisen alkoholinkäytön voisi määritellä alkoholin hyötyjen maksimoinniksi ja haittojen minimoinniksi. Tätä voisi ehdottaa ylipäänsä hyvän juomisen ja alkoholipolitiikan ohjenuoraksi.

Vaikka ajatus hyötyjen maksimoinnista ja haittojen minimoinnista on yksinkertainen, sen toteuttaminen käytännössä ei ole helppoa. Syitä on kaksi. Ensimmäinen on se, että alkoholin hyödyistä ja haitoista on Suomessa hankalaa puhua rinnakkain. Meillä alkoholikeskustelu jakautuu kahteen leiriin, joista yksi leiri korostaa korostaa alkoholin hyötyjä ja toinen haittoja. Tosiasia kuitenkin on, että kukaan ei käyttäisi alkoholia, jos se tuottaisi pelkkää tuskaa. Alkoholi siivittää elämän suuria juhlahetkiä ja arjen pieniä iloja. Yhtä totta on se, että alkoholi aiheuttaa suuria inhimillisiä ja taloudellisia kärsimyksiä. Eivätkä haitat johdu vain rappioalkoholisteista, vaan suurimmaksi osaksi meistä tavallisista ja vastuullisista alkoholinkäyttäjistä. Juhlissa joku horjahtaa ja taittaa kätensä. Tulee kipuja, lääkärikäyntejä, särkylääkkeitä ja sairaslomaa, jotka yhteiskunta maksaa. Vastuullisessa alkoholikulttuurissa hyödyt ja haitat osataan asettaa realistiseen tasapainoon eikä kiistellä siitä, kummat ovat tärkeämpiä.
 

"Taskulämmin viinaryyppy autotallissa tai laatuviini loistoillallisella voivat molemmat olla suuria ilon ja nautinnon lähteitä tai liittyä vakaviin terveyden ja elämänhallinnan ongelmiin"

Toinen haaste vastuullisen alkoholikulttuurin toteuttamiselle on, että alkoholin hyödyt ja haitat vaihtelevat yksilöiden ja tilanteiden mukaan. Vastuullinen juominen ei tarkoita esimerkiksi yhtä, tiettyä juomatapaa. Taskulämmin viinaryyppy autotallissa tai laatuviini loistoillallisella voivat molemmat olla suuria ilon ja nautinnon lähteitä tai liittyä vakaviin terveyden ja elämänhallinnan ongelmiin. Hyötyjen ja haittojen tasapaino ei määrity alkoholin, vaan ihmisen ja hänen elämäntilanteensa mukaan.

Jotta vastuullinen alkoholikulttuuri voisi kehittyä, tarvitaan tietoa ja tiedottamista ihmisten sosiaalisesta ja emotionaalisesta elämästä ylipäänsä. Ei pidä tyytyä pelkästään näkyvän alkoholinkäytön arviointiin. Onneksi valtaosa suomalaisista ymmärtää, että alkoholiin liittyy sekä hyötyjä että haittoja. Siksi onkin erikoista, että mikään julkisen keskustelun osapuoli ei ole ottanut ohjenuorakseen hyötyjen ja haittojen tasapuolista ja realistista esiintuomista. Tämä avaa vapaan kentän kaikille niille, jotka haluavat luoda tulevaisuuden alkoholikulttuuria.

Kansalaiset saa puolelleen varmimmin se taho, joka kykenee tunnistamaan ja tunnustamaan ihmisten alkoholinkäytön eri puolia, antamaan niille kaikille asiaankuuluvan arvon sekä tarjoamaan ihmisille toimivia välineitä hyötyjen maksimointiin ja haittojen minimointiin.

Antti Maunu

Antti Maunu on valtiotieteiden tohtori, yhteiskuntatieteilijä ja yhteiskunnallinen keskustelija.